2018. júl 18.

Rejtett hiba a megvásárolt ingatlanban! Mit tegyek?

írta: Otthon Centrum Pénzügyek
Rejtett hiba a megvásárolt ingatlanban! Mit tegyek?

Az eladó felelős a rejtett hibákért, használt ingatlan esetén is. Rejtett hiba az, amelyről az eladó nem tájékoztatta a vevőt és amelyet vevő ezen tájékoztatás hiányában nem ismerhetett fel.
Eladó szavatossága és a kivétel
Az eladó a kellékszavatosság körében 5 évig felel azért, hogy az ingatlan a teljesítés időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Van azonban két fontos kivétel, amikor az eladó mentesül szavatossági felelőssége alól, mégpedig az, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy felismerhette. Minden más hiba a rejtett hiba körébe tartozik.
Tehát vizsgáljuk meg először, hogy mi nem rejtett hiba! A Kúria ui. egy fontos, irányadó polgári elvi határozatában kimondta, hogy ismert vagy felismerhető hiba esetén a felek szerződési akarata a hibás ingatlan adásvételére irányult, tehát az eladó mentesül a felelősség alól a következő esetekben:
Ismert hiba az, amelyről a vevőnek ténylegesen tudomása volt a szerződés megkötésekor.
Felismerhető hiba
  • ún. nyílt, tehát az egyszerű észleléssel megállapítható hibákminősülnek, továbbá
  • azok a hibák, amelyeket a vevőnek az eladó tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a dolog életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kell vennie, valamint azok a hibák is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható
Amennyiben a hiba egyik, fenti kategóriába sem tartozik, akkor rejtett hibáról beszélünk és az eladó felelőssége fennáll.
Teendő a hiba felfedezése után
A vevőnek célszerű azonnal és írásban tájékoztatni az eladót a hibáról, kérve tőle a hiba kijavítását. Kérésünk elutasítása esetén a hibát magunk is kijavíthatjuk, de ne felejtsünk el mindent dokumentálni és lakásbiztosításunk szerinti jogainkat is érvényesíteni. Ezt követően pedig, ha az eladó nem téríti meg számunkra a javítás költségeit, bírósági úton érvényesíthetjük követelésünket. Jó hír, hogy 2018. január 1-től már nem csak 1 millió forint alatti, hanem 3 millió forint alatti követelésünket is ún. fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthetjük, mely általában sokkal olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb, mint a peres eljárás.
Fontos tehát, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevő alaposan nézze meg az ingatlant, az eladó szempontjából pedig az, hogy a hibákról történt tájékoztatását rögzítsék az adásvételi szerződésben, hogy később ne lehessen vita. Amennyiben pedig mégis rejtett hibáról van szó, a vevő késedelem nélkül írásban jelezze azt az eladónak, kérve a hiba kijavítását, illetve a javítási költségek megtérítését. Ennek eredménytelensége esetén pedig bírósági úton érvényesítse jogos követelését.
Szólj hozzá

ingatlan biztonság kockázat